ปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยจะต้องแสดงเอกสารอะไรบ้างในการปิดบัญชีธนาคาร

ปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย 2024 สามารถทำได้ช่องทางไหนบ้าง

ในปี 2567 การใช้บัญชีของธนาคารต่าง ๆ มีหลายคนได้ทำการเปิดบัญชีไว้กับหลายธนาคารซึ่งธนาคารกรุงไทยก็เป็นอีกสถาบันการเงินหนึ่งที่มีผู้เปิดบัญชีไว้และหลายคนอาจจะมีหลายบัญชีในธนาคารเดียวซึ่งถ้าหากเรามีความต้องการที่จะปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อให้เหลือใช้แค่เพียงบัญชีเดียวเราสามารถที่จะปิดบัญชีกรุงไทยผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้คือ ช่องทางแรกการปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยโดยการติดต่อกับธนาคารกรุงไทยสาขาที่เราสะดวกที่สุดซึ่งเราจะต้องมีการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ไปติดต่อสินเชื่อกรุงไทยกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยได้เลย ส่วนช่องทางที่สองคือ การปิดบัญชีออนไลน์กรุงไทยผ่านแอพพลิ

เคชั่น Krungthai Next ซึ่งเป็นช่องทางการปิดบัญชีที่เราสามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตามการที่เราจะทำการปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเราจะต้องมีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของเงินที่จะได้รับคืน เช่น ดอกเบี้ยคงค้างที่จะได้รับและค่าธรรมเนียมของบัตร เอทีเอ็ม ที่จะต้องได้รับคืนหลังจากที่มีการยกเลิกบัญชีและยกเลิกการใช้งานบัตร เอทีเอ็ม ที่ใช้กับบัญชีธนาคารกรุงไทยที่เราปิดไปด้วย

ปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยใช้อะไรบ้าง

หลังจากที่มีการใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยไปสักระยะหนึ่งแล้วหากเรามีความต้องการที่จะปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลได ๆ ก็ตามเราสามารถที่จะทำการปิดบัญชีกรุงไทยได้โดยวิธีการปิดบัญชีออนไลน์

กรุงไทยผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai Next และการติดต่อขอปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยกับธนาคารกรุงไทยสาขาที่เราสะดวกที่สุด โดยขั้นตอนในการปิดบัญชีเราจะต้องมีการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้คือ สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยเล่มที่เราต้องการปิดบัญชีและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยโดยสามารถติดต่อยื่นเอกสารการขอปิดบัญชีธนาคารกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้เลยและนอกจากนี้ยังสามารถที่จะปิดการใช้งานบัตร เอทีเอ็ม ที่ใช้กับบัญชีที่เราปิดได้อีกด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมได ๆ ทั้งสิ้นส่วนวิธีปิดบัญชีธนาคารออนไลน์กรุงไทยเราสามารถที่จะทำการปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai Next ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เอกสาร

ปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่านแอพมีวิธีปิดบัญชีธนาคารอย่างไร

หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่านแอพได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วเราการปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai Next เราสามารถที่จะปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยไม่มีสมุดบัญชีได้ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้คือ ขั้นตอนแรกเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นและเลือกบัญชีของฉัน จากนั้นเข้าไปเลือกเมนูประเภทบัญชี และกดไปที่บัตรเดบิต/เอทีเอ็มแล้วเลือกปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยและกดตกลง เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยและปิดบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยได้แล้ว

Scroll to Top