เปิดบัญชีกสิกรจะต้องมีอายุเท่าไหร่จึงสามารถเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย

ทำความรู้จักกับการเปิดบัญชีกสิกร

ธนาคารกสิกรไทยเป็นอีกสถาบันการเงินหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าในปัจจุบันเป็นอย่างมากและหลายคนนิยมที่จะนำเงินที่ได้มาเปิดบัญชีเงินฝากกสิกรกันมากขึ้นเพื่อให้เป็นเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นในอนาคต ซึ่งการเปิดบัญชีกสิกรในปัจจุบันเราสามารถเปิดบัญชีกสิกรโดยการเปิดบัญชีกสิกรออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Kplus ของธนาคารกสิกรไทยได้เลย ซึ่งข้อดีของการเปิดบัญชีผ่านทางระบบออนไลน์คือการเปิดบัญชีออนไลน์ไม่ต้องไปธนาคารและไม่ต้องไปกดบัตรจองคิวเปิดบัญชีกสิกรไทยที่สาขาให้ยุ่งยากและเสียเวลา ซึ่งการเปิดบัญชีกสิกรไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีกสิกรครั้ง

แรก การเปิดบัญชีออมทรัพย์ การเปิดบัญชีเงินฝากประจําหรือการเปิดบัญชีกระแสรายวันกสิกรเราก็สามารถที่จะเปิดบัญชีออนไลน์กสิกรได้เลย

เปิดบัญชีกสิกรออนไลน์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การเปิดบัญชีกสิกรหลายคนอาจจะสงสัยว่าการหากเราต้องการเปิดบัญชีธนาคารผ่านทางระบบออนไลน์กับธนาคารกสิกรไทยมีค่าบริการในการเปิดบัญชีกสิกรกี่บาท ซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าการเปิดบัญชีกสิกรผ่านทางช่องทางในระบบออนไลน์เราไม่จำเป็นต้องเสียค่าบริการได ๆ ทั้งสิ้นโดยวิธีเปิดบัญชีกสิกรผ่านทางระบบออนไลน์ในขั้นตอนแรกเราจะต้องมีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น KPLUS มาไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นวิธีเปิดบัญชีเราต้องเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นและกดเลือกเปิดบัญชีเงินฝาก K-esevings และอ่านรายละเอียดต่าง ๆ จากนั้น

เลือกกดเปิดบัญชีพร้อมทั้งกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนดแล้วทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและกดยืนยันการเปิดบัญชี ส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการยืนยันตัวตนที่จุดยืนยันตัวตนที่ตู้ เอทีเอ็ม ของธนาคารกสิกรไทยหรือยืนยันตัวตนกับตัวแทนของธนาคารก็ได้ ซึ่งขั้นตอนในการยืนยันตัวตนเราจะไม่เสียค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในการยืนยันตัวตนได ๆ ทั้งสิ้น

เปิดบัญชีกสิกรครั้งแรกต้องเปิดกี่บาท

หลายคนที่ยังไม่เคยมีบัญชีของธนาคารกสิกรไทยและต้องการที่จะเปิดบัญชีกสิกรอาจจะสงสัยว่าถ้าเราต้องการเปิดบัญชีกสิกรครั้งแรกจะต้องเสียค่าเปิดบัญชีกสิกรกี่บาทและจากข้อมูลของผู้ที่เคยเปิดบัญชีกสิกรพบว่าการเปิดบัญชีกสิกรครั้งแรกผ่านทางระบบออนไลน์ไม่มีเงินฝากขั้นต่ำส่วนการเปิดบัญชีเงินฝากประจําจะต้องมียอดเงินฝากขั้นต่ำที่ 500 บาทและสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทโดยจะต้องมีการฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือนส่วนเอกสารที่จะต้องใช้ในการบัญชีเงินฝากกสิกรจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือสูจิบัตรก็ได้ส่วนผู้ที่ต้องการเปิดบัญชีกสิกรที่มีบัตรประชาชนรุ่นเก่าจะต้องแนบเอกสารที่ออกให้จากหน่วยงานราชการ 2 อย่าง เช่น สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่มาด้วย

Scroll to Top