A | A | A
Norway’s official websites abroad

Bistand til nordmenn

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig. Les mer

Ambassaden kan utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre. Les mer

Søknader om fri rettshjelp i utlandet behandles samlet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette gjelder både i sivile saker og i straffesaker. Les mer

Hvis man er i Thailand i inntil tre måneder og har tenkt å ferdes motorisert på egen hånd skal man ha internasjonalt førerkort. Hvis man er her lengre enn tre måneder skal man ha thailandsk førerkort. Les mer

Følgende gebyrer er gjeldende per 2015: Les mer

Det er mulig å ta eksamen ved ambassaden i Bangkok. Les mer